» Információk » Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételekTartalma:
A szerződő felek
1. Általános jellemzők
2. Regisztráció
3. A Vásárló jogai és kötelezettségei
4. Megrendelés módosítása, törlése
5. Cookie -k kezelése
6. Adatvédelmi nyilatkozat
7. Online vitarendezési platformA szerződő felek:
1. FISH-KING AKVÁRIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(továbbiakban Eladó)


A cég rövidített elnevezése: Fish-King Akvárium Bt.
Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 13-06-057533
Adószám: 20234368-2-13
Székhelye: 2315 Szigethalom, Váci Mihály u 102.

2. Az ÁLLATABC webáruházban terméket rendelő (továbbiakban Vásárló, vagy Ügyfél).
A szerződés területi hatálya Magyarország.


1. Általános jellemzők:

A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés leadásával a megrendelő egyidejűleg az általános szerződési feltételeket, a szerződés 5. pontjában részletezett Cookie-k kezelését is elfogadja.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
Az Eladó a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől lépnek hatályba. A közzététel ÁLLATABC Webáruház internetes felületen jelenik meg. Ha a megrendelő az Eladó ÁLLATABC Webáruházának szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül.
A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az Eladó a szolgáltatást biztosítja.


A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, a webhely nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.


2. Regisztráció:

A Webshop regisztráció során a Vásárló adatai megadása után hozzáférést kap a Webáruház üzleti oldalaihoz. A regisztráció adatait a rendszer rögzíti, a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. Az Eladó jogosult visszautasítani minden olyan regisztrációs igényt, amelyben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, illetve amennyiben a regisztráció célja nem az ÁLLATABC Webáruház rendeltetésszerű és jóhiszemű használata. Az Eladó jogosult a regisztrációt törölni amennyiben a webáruház használata során a regisztrált felhasználó részéről visszaélést illetve bármely jogellenes magatartást észlel vagy a regisztrációt követően nem valósult meg semmilyen, adattárolást indokló esemény. Ezen adatokat a Fish-King Akvárium Bt. jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben átadhatja a hatóságok részére.


3. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A megrendelés feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket az Eladó részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a megrendelőt terhelik. Az Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A megrendelő által megadott jelszó titokban tartása a megrendelő felelőssége.


4. Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló elektronikus levelezési címen teheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelés adatainak hitelességének vizsgálata után esetlegesen elálljon a rendelés teljesítésétől!


5. Cookie -k kezelése

Részletes Cookie kezelési Szabályzatunkat megtekintheti, letöltheti IDE kattintva!


6. Adatvédelmi nyilatkozat

Részletes Adatvédelmi Nyilatkozatunkat megtekintheti, letöltheti IDE kattintva!


Tárhely szolgáltatónk adatai: Cégnév: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft., Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26., Telefon: +3614501222, Fax: +3614501223. A weboldalunkat kiszolgáló szerver Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatti számon található.7. Online vitarendezési platform

Az EU Bizottság az online viták rendezésére internetes platformot (ún. "ODR platform") hozott létre. Az online vitarendezési platform kiindulópontként szolgál az online kereskedelemből és szolgáltatásokból adódó, szerződéses kötelezettségeket érintő viták bíróságon kívüli rendezéséhez. Az online vitarendezési platform ezen a linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


További információk

- Elérhetőségeink


- Szállítási és fizetési információk


- Garancia kezelés


- Céginformáció


- Vásárlási tájékoztató


- Adatvédelmi nyilatkozat